Απο το αρχείο της Δαμουτσίδου Αλεξάνδρας

Απο το αρχείο της Δαμουτσίδου Αλεξάνδρας