ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Ακροποταμιάς

Το 1979 κάτοικοι του χωριού Ακροποταμία Κιλκίς δημιούργησαν τον Αθλητικό Σύλλογο "ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ " Ακροποταμίας
ο οποίος  αριθμούσε τα 24 μέλοι .  Σήμερα  (δηλ. πριν πολλά χρόνια ) φτάσαμε αισίως τα 40 μέλοι και αγωνιζόμαστε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κιλκίς
κατακτώντας τη Γ και Β κατηγορία.

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ  ''Για να μην ξεχνάμε''

Το 1979 κάτοικοι του χωριού Ακροποταμία Κιλκίς δημιούργησαν τον Αθλητικό Σύλλογο "ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ " Ακροποταμίας
ο οποίος  αριθμούσε τα 24 μέλοι .  Σήμερα  (δηλ. πριν πολλά χρόνια ) φτάσαμε αισίως τα 40 μέλοι και αγωνιζόμαστε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κιλκίς
κατακτώντας τη Γ και Β κατηγορί

Το 1979 κάτοικοι του χωριού Ακροποταμιάς Κιλκίς δημιούργησαν τον Αθλητικό

Σύλλογο "ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ" Ακροποταμιάς ο οποίος αριθμούσε 24 μέλοι.

Σήμερα (δηλ. πριν πολλά χρόνια) φτάσαμε αισίως τα 40 μέλη και αγωνιζόμαστε

στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κιλκίς κατακτώντας τη Γ΄και Β΄ κατηγορία.

Δημοσίευση απο τον τοπικό τύπο.

1. Καραπουρτσίδης Κων/νος

2. Τσολακίδης Χάρης

3. Παπαδόπουλος

4. Παυλίδης Χαράλαμπος

5.

6. Ναλπαντίδης Δημήτριος

7. Δαμουτσίδης Αλέξανδρος

8. Γκιτής Αθανάσιος

9.

10. Βασιλάκογλου Στέφανος

11. Τσολακίδης Στέφανος

12. Αναστασιάδης Βασίλειος

13.

14. Τσιτιρίδης Αναστάσιος

15. Tσολακίδης Σωκράτης

16. Ταμουτσίδης Περικλής

17. Λαζαρίδης Ματθαίος

18. Λαζαρίδης Κων/νος

19. Βασιλάκογλου  Γιώργος